Glavni izkaz o polazku, napretku i ponašanju učenika i učenica glazbene škole hrv. zem. glazbenog zavoda 1898-1899
Glavni izkaz o polazku, napretku i ponašanju učenika i učenica glazbene škole hrv. zem. glazbenog zavoda 1898-1899